Info@dezinpolska.pl

+48 512 212 086
+48 516 772 964
  • Energia ze słońca to Zielona Energia

    Twoja decyzja wpłynie korzystnie na środowisko
    zmniejszając emisję CO2

  • Zasil swój dom własnym prądem

    Instalacja fotowoltaiczna może zaspokoić Twoje zapotrzebowanie
    na energię, a nadwyżki mogą zostać sprzedane

Aktualności

Zestawy ON GRID

Zestawy ON GRID składają się z paneli fotowoltaicznych, wraz z systemem mocowania, okablowania, inwertera, a następnie doprowadzane są do licznika prądu i łączone z siecią zewnętrzną. Prąd wyprodukowany w tych instalacjach jest konsumowany przez odbiornik wytwórcy i/lub oddawany do sieci publicznej i rozliczany z operatorem ,z którym ma się umowę na dostawę prądu do danej lokalizacji. Zestawy te dobiera się każdorazowo indywidualnie ich moc można stopniować co 0,25 kW do 40 kW.

Przykładowe najpopularniejsze zestawy dla domu i firmy:

Nazwa systemu Zestaw o mocy nominalnej 2.00 kWp
Nazwa urządzenia Typ urządzenia Ilość [szt.]; [m]
Inwerter SB 1600TL-10 1
Moduły SV60P.4-250 8
Okablowanie BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2 40
Konektory Multi-Contact – MC4 2
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PLANOWANEJ INSTALACJI
Moc nominalna [Wp] 2 000
Minimalna pow. wymagana pod zabudowę [m2] 13,60
Uzysk [kWh/rok] 1 941,38*
Wartość zaoszczędzonej emisji CO2 [t] 1,75

  

*podany uzysk, jest średnią liczoną dla przeciętnego nasłonecznienia obszaru Polski, oraz kontu nachylenia modułów 35 stopni i azymutu = południe

 

Nazwa systemu Zestaw o mocy nominalnej 3.00 kWp
Nazwa urządzenia Typ urządzenia Ilość [szt.]; [m]
Inwerter PROWADOR 3002 INT 1
Moduły SV60P.4-250 12
Okablowanie BC-SUN PV1- F HFFR 1x4mm2 40
Konektory Multi-Contact – MC4
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PLANOWANEJ INSTALACJI
Moc nominalna [Wp] 3 000
Minimalna pow. wymagana pod zabudowę [m2] 20,40
Uzysk [kWh/rok] 2 912,08*
Wartość zaoszczędzonej emisji CO2 [t] 2,62

        

*podany uzysk, jest średnią liczoną dla przeciętnego nasłonecznienia obszaru Polski, oraz kontu nachylenia modułów 35 stopni i azymutu = południe